Garrels Juridische Praktijk

Welkom bij Garrels Juridische Praktijk, dé specialist in Arbeidsrecht, (militair) Ambtenarenrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. Rechtsgebieden die allemaal betrekking hebben op de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers en op de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving.

Garrels Juridische Praktijk is uw juridische partner wanneer u te maken krijgt met arbeidsrechtelijke geschillen of als uw HR Management wilt staven aan kennis van deze rechtsgebieden. Schroom niet contact op te nemen met ons kantoor, ook wanneer u nog niet zeker weet of u wel juridische ondersteuning nodig heeft. Juist het stadium waarin vragen rijzen (beter nog: voordat er vragen rijzen), is het verstandig tijdig kennis te nemen van de juridische mogelijkheden.

Voorkomen is beter dan genezen

Veel mensen kennen advocaten alleen maar uit de media. Die advocaten die ze dan kennen zijn meestal de strafrecht advocaten en tegenwoordig vaak ook de advocaten die beleggingsproducten aan de kaak stellen. Vaak zijn deze dan al bezig met procedures. Wat meestal onbelicht blijft, is dat in regels waaraan advocaten zich dienen te houden, beschreven is dat een minnelijke oplossing te verkiezen is boven een procedure.

Procedures kosten niet alleen tijd maar ook geld. Soms kosten procedures zoveel tijd dat het kan gebeuren dat de oorspronkelijke procespartijen allang zijn overleden als er een uiteindelijke uitspraak is waaraan ieder zich dient te houden. Uiteraard is dat zeer uitzonderlijk maar “gewone” procedures kunnen soms veel tijd vergen. Daarom is een minnelijke oplossing waarbij beide partijen water bij de wijn doen soms beter dan een langdurige en kostbare procedure.