Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een bijzonder beding dat schriftelijk dient te worden overeengekomen tussen de meerderjarige werknemer en de werkgever. Het beperkt de werknemer in zijn mogeljikheden na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn in (het algemeen) dezelfde branche als de oude werkgever. Ook zogenoemde relatiebedingen kunnen onder de werking van dit artikel vallen. Het is van belang dat de tekst van het concurrentiebeding zo nauwkeurig mogelijk is omdat de strekking veelal aan de hand van de letterlijke tekst wordt uitgelegd. Voor werkgevers in de grensstreken is het van belang er op te letten of de toekomstig werknemer op het moment van het aangaan van de arbeidsovereenkomst in het buitenland woont omdat dan ook het buitenlands recht van toepassing kan zijn op de Nederlandse arbeidsovereenkomst.