Geografische beperking

Uit een arrest van het Gerechtshof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) blijkt dat in principe niet getornd kan worden aan een overeengekomen geografische beperking voor de werking van het concurrentiebeding.