Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet wordt met enige regelmaat gegeven. Dat betekent dus ook dat werknemrs met enige regelmaat ontslag op staande voet krijgen. Omdat ontslag op staande voet een zeer ingrijpende kwestie is, heeft de wetgever hieraan eisen gesteld die tamelijk nauw luisteren. Ook in Enschede en omgeving krijgen werknemers ontslag op staande voet en geven werkgevers dus ontslag op staande voet.

Eisen ontslag op staande voet

Om een werknemer met succes op staande voet te kunnen ontslaan, moet de werkgever een zogenoemde dringende reden hebben de werknemer op staande voet te kunnen ontslaan (bij voorbeeld stelen van de werkgever of hem bedreigen, zie voor de dringende redenen de opsomming in de wet onder artikel 7:678 BW) of na meer waarschuwingen geen gehoor hebben gegeven aan redelijke opdrachten het werk betreffende. Er zijn meer kwesties op grond waarvan onmiddellijk ontslag kan worden gegeven maar allemaal hebben ze gemeen dat de werkgever vrijwel onmiddellijk de reden voor het ontslag schriftelijk bekend moet maken aan de werknemer. Zijn er meer redenen waarom het ontslag wordt verleend, dan moeten alle redenen worden bekend gemaakt. Dat moet ook nog eens schriftelijk gebeuren.

Gevolgen van ontslag op staande voet

Het meest duidelijke gevolg van het ontslag voor de werknemer in kwestie is dat hij vanaf datzelfde moment geen baan meer heeft en dusvanaf dat moment geen inkomen meer. Dat wordt veroorzaakt omdat de uitkeringsinstantie UWV aanneemt dat de werknemer zelf de oorzaak is van het ontslag op staande voet en om die reden wordt hij dan beschouwd als verwijtbaar werkloos. Als gevolg van die verwijtbaarheid heeft de ex-werknemer zijn recht op een WW-uitkering verspeeld. Voor de werknemer die op staande voet ontslagen wordt, is het daarom meestal van het grootste belang dat dit ontslag op een of andere manier ongedaan wordt gemaakt. Meestal zal door de jurist van de werknemer een brief worden gestuurd aan de werkgever waarin het gegeven ontslag wordt vernietigd wegens het ontbreken van een vereiste ontslagvergunning enerzijds en anderzijds dat de redenen voor het onverwijlde ontslag niet voldeden. De werknemer stelt zich weer beschikbaar voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en wil daarover graag bericht hebben van de werkgever.

Wat “moet” de werkgever doen als hij een iemand op staande voet wil ontslaan?

Maar al te vaak is er al enige tijd sprake van irritatie tussen werkgever en werknemer. U kent dat wel: druppel, druppel en de emmer loopt opeens over. In dat spanningsmoment is een ontslag op staande voet snel gegeven met alle mogelijke gevolgen van dien. Ons advies is: houd het hoofd koel en stuur de werknemer in kwestie naar huis en vertel hem/haar desnoods dat u zich beraadt over een ontslag op staande voet. U bent namelijk niet verplicht dat ontslag op hetzelfde moment te geven. U mag daarover best rgedurende 1 of 2 dagen rustig nadenken. Vaak zijn ook alternatieven mogelijk die u als werkgever tijd, ergernis en dus geld besparen. Gebruik die tijd om overleg te plegen met een arbeidsrechtjurist om zo de beste oplossing te kiezen!

Omdat dergelijke kwesties vaak uitmonden in procedures die tijd en geld kosten, zijn veel werkgevers wel bereid mee te werken aan een regeling waarbij de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden (ontbinding van de arbeidsoverenekomst) en het ontslag op staande voet wordt ingetrokken. De werknemer is weliswaar zijn baan kwijt maar heeft door deze tactiek wel een recht op een WW-uitkering zeker gesteld.