Opzegverbod

Ter bescherming van de werknemer heeft de wetgever het de werkgever verboden deze eerste te ontslaan (= de arbeidsovereenkomst op te zeggen). We spreken dan van een zogenoemd opzegverbod. De belangrijkste opzegverboden zijn als de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte of wanneer de werkneemster zwanger is. Dit alles met het doel te voorkomen dat de werkgever de werknemer kan ontslaan omdat deze wegens ziekte arbeidsongeschikt is.

Is er bij voorbeeld echter sprake van een reorganisatie in de onderneming als gevolg waarvan de arbeidsplaats van de arbeidsongeschikte werknemer ook vervalt dan bestaat nog steeds het opzegverbod en kan dus de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd. De werkgever dient dan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.