Proeftijd

Omdat werkgever en werknemer elkaar meestal niet kennen op het moment dat zij de arbeidsovereenkomst sluiten, is het mogeljik dat in de arbeidsovereenkomst een zogenoemd proeftijdbeding wordt opgenomen. De proeftijd mag maximaal twee maanden bedragen als de duur van de arbeidsovereenkomst langer is dan een jaar. Is deze korter dan is de proeftijd maximaal een maand. Binnen de proeftijd mag zowel de werkgever als de werknemer zonder opgaaf van redenen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Een ontslagvergunning is dan niet noodzakelijk. Overigens is het ook in de proeftijd niet toegestaan dat een werkgever een werknemer ontslaat in strijd met een opzegverbod, bij voorbeeld omdat een werkneemster toevallig zwanger blijkt of arbeidsongeschikt raakt wegens ziekte.