Ziek of arbeidsongeschikt in Enschede

Het overkomt iedere werknemer en werkgever wel eens: ziek of arbeidsongeschikt in Enschede zijn. Natuurlijk ligt dat niet aan Enschede. De “gewone” ziektegevallen zoals een griep of stevige verkoudheid spelen in dit verhaal van arbeidsongeschikt in Enschede niet zo’n grote rol. Arbeidsongeschiktheid wordt pas belangrijk als die langer gaat duren. De rechten van de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid zijn redelijk goed beschermd en vastgelegd. De rechten van de werknemer brengen veelal verplichtingen voor de werkgever met zich mee. Tot de belangrijkste bepalingen bij arbeidsongeschiktheid behoren dat de werkgever gedurende maximaal twee (2) jaar het loon dient door te betalen. (Uiteraard geldt dat niet als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tijdens de arbeidsongeschikthedsperiode afloopt). Die loondoorbetalingsverplichting (het loon bij ziekte) is vaak een behoorlijke steen om de nek van (vooral) de kleine ondernemer. Hij mist immers een werkkracht voor wie hij wel loon moet betalen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak te duur. Als zo’n ziekteperiode langer gaat duren, zal de werkgever daarnaast ook nog moeten voldoen aan de bepalingen uit de Wet Verbeterring Poortwachter.