Militair Ambtenarenrecht

Militair Ambtenarenrecht is een bijzonder deel van het ambtenarenrecht. Bijzonder omdat het ziet op een bijzonder deel van onze beroepsbevolking, namelijk de militaire leden van onze Krijgsmacht.

Jurist bij Defensie

Omdat mr Garrels een groot deel van zijn werkzame leven als cavalerie-officier bij de Koninlijke Landmacht heeft doorgebracht en nadien ook nog een lange periode als interim-jurist bij het Ministerie van Defensie heeft gewerkt, is hij met veel specifieke kenmerken van het militaire leven bekend. In die laatste periode heeft hij vrijwel uitsluitend het militair ambtenarenrecht toegepast. Over de voor het militaire beroep kenmerkende aspecten behoeft hem dus niet te worden uitgelegd. In het recente verleden heeft mr Garrels veel militairen maar ook burger werknemers van het Ministerie van Defensie bijgestaan en van advies gediend in zaken die betrekking hebben op het militair ambtenarenrecht.

De belangrijkste wetgeving voor militair ambtenarenrecht ten aanzien van de rechtspositie van militairen is de Militaire Ambtenarenwet (MAW), het Algemeen mIlitair ambtenarenreglement (AMAR) en de “daaronder hangende” regelgeving.

Daarnaast staat hij militairen bij die strafrechtelijk vervolgd worden. Naast het gewone (civiele) strafrecht kan op militairen ook het Wetboek van Militair Strafrecht van toepassing zijn.

Voor een goede advisering en juiste bijstand in een procedure bent u bij Garrels Juridische Praktijk aan het juiste adres.