Sociale zekerheidsrecht

Een rechtsgebied dat veel raakvlakken heeft met het arbeids-en ambtenarenrecht. Raakt u uw baan kwijt en wordt u werkloos dan moet u meestal een beroep doen op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW). Ook andere uitkeringen zoals op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Ziektewet (ZW) vallen hieronder.

Sociale zekerheidsrecht bij ziekte of ongeval

Maar ook indien u ten gevolge van ziekte of ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, ook dan krijgt u te maken met de sociale verzekeringswetgeving. Niet alleen voor wat betreft de duur van uw uitkering maar ook voor de hoogte van die uitkering.

Ook op het gebied van het Sociaal Verzekeringsrecht is Garrels Juridische Praktijk uw juiste keuze als het gaat om advies en juridische bijstand.